Stor lancering af ny kulturstrategi: I Horsens står vi sammen om kulturen

Foto: Horsens Kommune.
dato

Horsens Kommune lancerer en ny kulturstrategi, 'Sammen om kulturen', med et stort event den 22. februar.

Strategien, der blev vedtaget i november, er resultatet af en omfattende dialog med borgere, medarbejdere og repræsentanter fra forenings-, erhvervs- og kulturlivet i Horsens. Målet er at skabe et levende kulturliv for alle aldersgrupper, med flere oplevelser i byrummene og naturen.

"Vi vil være en førende kulturkommune til gavn for alle. En kulturkommune, hvor vi er sammen om kulturen, hvor kulturen løfter os og hvor vi har levende byer og landskaber," siger Andreas Boesen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Horsens Kommune.

Lanceringen markerer også starten på et nyt kulturnetværk, hvor kulturinteresserede kan mødes, udveksle ideer og skabe nye fællesskaber. Netværksmødet er åbent for alle med interesse i kultur i Horsens Kommune og vil fremover blive afholdt en gang om året.

Lanceringen af den nye kulturstrategi og det første netværksmøde finder sted den 22. februar kl. 15.30-17.30 i Snedkeriet på FÆNGSLET. Tilmelding er nødvendig senest den 12. februar 2024.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/storlanceringafnykulturstrategiihorsensstaarvisammenomkulturen
Kilde: Horsens Kommune