Fra jord til job: Landbruget Hanstedholm skaber arbejdsglæde for udviklingshæmmede borgere

Foto: Horsens Kommune.
dato

Hanstedholm, beliggende seks kilometer fra Horsens, er mere end blot et landbrug. Det Sociopædagogiske Øko Landbrug er en del af Horsens Kommunes beskæftigelsestilbud, hvor 38 personer med udviklingshandicap deltager aktivt i dagligdagen. De udfører opgaver som brændeproduktion, dyrepleje, syltning, høst af grøntsager og reparation af hegn, hvilket er afgørende for driften.

Gården har en bred vifte af dyr, fra heste til kaniner og høns, og fra marsvin til grise og kvæg. Brian Bergstrøm Westerboe, landmand og værkstedsassistent på Hanstedholm, udtaler: "Borgerne føler en stor ansvarsfølelse for at hjælpe med, at dyrene bliver fodret og passet. Det giver dem en arbejdsidentitet og livsglæde."

Jannik, en af de ansatte, udtrykker stor glæde ved sit arbejde. Han kommer fra en gård og har en naturlig flair for landbrugslivet. "Det hele," svarer han prompte, når han bliver spurgt om, hvad han værdsætter mest ved Hanstedholm.

Hanstedholm har også indgået et samarbejde med lokale plejecentre og leverer økologiske produkter som kartofler og kød fra egne kreaturer og grise. Janus Lodberg Therkildsen, daglig leder på Køkkenområde Præsthøjgården, udtaler: "Vi er rigtig glade for, at vi via samarbejdet med Hanstedholm understøtter den helhedstanke, som vi prioriterer i Horsens Kommune."

Partnerskabet mellem det sociopædagogiske landbrug og lokale plejecentre viser, at man kan forene økologisk landbrug med social omsorg til gavn for både lokalsamfundet og de involverede borgere. Morten Brøgger, afdelingsleder hos Støttet Beskæftigelse, Center for Arbejde, Udvikling og Læring, afslutter: "Når vi arbejder sammen - på tværs af centre og fagligheder - skaber vi håndgribelige og positive ændringer."


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/frajordtiljoblandbrugethanstedholmgiverarbejdsglaede-forborgeremedudviklingshaemning
Kilde: Horsens Kommune