Assisterende leder til Dagtilbud Østbirk

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Assisterende leder til Dagtilbud Østbirk
Er du en faglig stærk pædagog med ledelseserfaring eller med et stærkt ønske om at gå ledelsesvejen? Så er her en særdeles spændende stilling i et velfungerende dagtilbud.

Vores kerneopgave er
”Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag med nysgerrighed og glæde ved at lære. Hvor børnene udvikler evner og mod til aktivt at indgå i fællesskabet og derigennem lære om sig selv og andre.”

Østbirk ligger centralt i Østjylland med nærhed til Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Det er et lokalsamfund med ca. 2.600 indbyggere i naturskønne omgivelser. Østbirk er præget af et aktivt lokalsamfund samt et godt og engageret forældresamarbejde. 

Dagtilbud Østbirk
Dagtilbud Østbirk er et velfungerende dagtilbud med et fagligt velfunderet personale. Dagtilbuddet består af dagplejen og to huse, Børnehuset og Skovhuset med både børnehave og vuggestue. Der er i alt 230 børn og 60 medarbejdere. I 2025 udvider vi med endnu et hus.

Vi vægter, at vores pædagogik er nærværende og inkluderende. Derfor arbejder vi med, at vi i vores hverdag har strukturerede rammer og et pædagogisk indhold, der udfordrer børnene tilpas i forhold til alder og kompetencer. Vi har et stort fokus på at skabe læringsmiljøer, der understøtter børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Vi arbejder med gode overgange og sammenhæng fra hjem til dagtilbud og videre til skole.
Vi har en høj grad af selvstyring på teamene i forhold til den daglige drift og planlægning, samt udmøntning af læreplanerne.

Dagtilbud Østbirk drives med en klar struktur for medarbejdernes arbejde, som er tilrettelagt med det formål at skabe mest mulig fokus på den fede tid med børnene. Det betyder, at medarbejderne har en klar opdeling imellem den pædagogiske opgave MED- og OM børnene.

Din rolle og opgave
Du får et afvekslende job med arbejdsplads på forskellige matrikler, hvor du knyttes til opgaven frem for en fysisk placering i et af husene. Som assisterende leder skal du indgå i lederteam med leder og assisterende leder af Dagtilbud Østbirk omkring løsningen af den fælles ledelsesopgave.

Du skal være med til at lede en organisation med fælles overordnet fokus på børnenes trivsel, læring og personlig mestring samt en grundlæggende interesse for små børns udvikling og læring.

Faglig ledelse
Dagtilbuddet arbejder med en eksperimenterende tilgang til metoder omkring aktiv læring, ressourcesyn og inklusion. Den assisterende leder skal understøtte den fortsatte udvikling i den retning og generelt agere rollemodel i forhold til den pædagogiske udvikling. Det betyder bl.a. at du deltager i og facilitere teammøder med sparring og feedback og bidrager til fremdrift, dokumentation og evaluering.

Medarbejderledelse
Du skal være synlig i hverdagen og skabe flow og engagement i organisationen gennem dit nærvær, med afsæt i et dynamisk tankesæt og en handlingsorienteret tilgang til at løse de forhindringer, som teamet eller den enkelte har brug for hjælp til.

Administrativ ledelse og tværprofessionelt samarbejde
Du får ansvar for organisering af hverdagen, arbejdstilrettelæggelse m.v. Du får ansvar for placering af børn, skrive nyhedsbreve, udarbejde beskrivelser af pædagogikken samt skrive referater.
Vi har et rigtigt godt samarbejde med forældre. Opgaven bliver at udvikle på dette og understøtte aftaler bliver fulgt til dørs. Du skal være sparringspartner i forhold til tværgående samarbejde omkring fx børn med særlige behov.

Personen
Stillingen som assisterende leder i Dagtilbud Østbirk kan meget vel være et skridt på en karrierevej til leder. Det er ikke et ubetinget krav, at ansøgeren har ledelseserfaring, men formentlig erfaring fra en nøglerolle med tværgående opgaver, fagligt ansvar eller lignende.

Faglighed og erfaring
I ansættelsen vil der blive lagt vægt på følgende aspekter af faglighed og erfaring:

 • Ledelsesmæssig erfaring eller et ønske om at udvikle dig indenfor ledelse
 • Pædagogisk uddannet og fagligt kompetent indenfor 0-6 års området.
 • Optagethed af den styrkede pædagogiske læreplan, samt understøtte arbejdet og udviklingen af denne.
 • Erfaring og kompetencer i forhold til tydeligt at definere målsætninger og strategi samt evne til at omsætte det til konkrete tiltag, der forstås og skaber opbakning i medarbejdergruppen.
 • Erfaring med at strukturere og gennemføre udviklingstiltag, så de målsættes, evalueres og dokumenteres.
 • Gode formidlingsevner i skrift og tale. Det skriftlige arbejde skal have interesse og være af høj kvalitet.
 • Er anerkendende og dynamisk tænkende i din tilgang til dine omgivelser og god til at motivere, skabe følgeskab og inkluderer.
 • Trives med- og har mod til at handle selvstændigt
 • Er loyal og dialogskabende – vægter samarbejde højt

Personlige kompetencer
Der lægges i stillingen vægt på disse personlige kompetencer:
 • Struktureret. Du trives med at skabe rammer og retning samt planlægge og implementere udviklingstiltag.
 • Afslutter fokus. Tiltag følges til dørs, evalueres og dokumenteres.
 • Udviklingsorienteret og faciliterende. Du ser helheder og sammenhænge for at understøtte udviklingen. Du nedbryder strategien til planer og konkrete tiltag, samt medvirker til at få indsatserne sat i spil i hverdagen. Du skaber følgeskab hos medarbejderne.
 • Selvkørende og modstandsdygtig. Du sætter dagsordenen, handler selvstændigt og fremstår overbevisende og selvsikker.
 • Inkluderende og dialogskabende. Du lytter, skaber dialog, viser tillid og sætter retning.
 • Risikovillig og hverdagsinnovativ. Du udvikler og forbedrer løbene den pædagogiske praksis og skaber konkrete resultater
 • Som menneske. Du skal være fleksibel, have et lyst sind, med humor og et godt grin.

Du får
Et job med stor frihed og selvstændigt ansvar for opgaverne. Du bliver en del af en kultur, der er udviklingsorienteret, og du bliver en del af et ledelsesteam, hvor den pædagogiske sparring vægtes højt.

Desuden skal du tage hånd om din egen udvikling, bl.a. igennem et netværk med øvrige assisterende ledere i Horsens Kommune, samt på faglige temadage, hvor både assisterende ledere og dagtilbudsledere deltager. Se gerne mere på vores hjemmeside:

Søg jobbet - Proces
Ansøgningsfristen er 10. marts 2024

Der afholdes indledende samtaler torsdag den 14. marts 2024 og 2. samtalerunde finder sted fredag d. 22. marts 2024.

Kandidater der går videre fra 1. samtalerunde vil blive bedt om at udfylde en personprofil ved eksternt konsulentfirma før 2. samtalerunde. Firmaet vil også mellem 1. og 2. samtale indhente referencer.

Forventet ansættelse pr. 1. maj 2024.

Løn efter gældende overenskomst.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Dagtilbudsleder Gitte Werborg på 3067 4043 eller mail: buigw@horsens.dk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Horsens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Horsens Kommune, Storegade 51, 8752 Østbirk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5999083

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet