Beskæftigelsen i Horsens har slået rekord

Foto: Horsens Kommune.
dato

Horsens Kommune oplever en historisk høj beskæftigelse med over 40.000 borgere i arbejde, hvilket er en stigning på 25% over en 10-årig periode.

Denne positive udvikling skyldes blandt andet, at flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde. I 2014 var der 570 jobparate fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet, mens tallet i 2024 er faldet til 149.

Borgmester Peter Sørensen fremhæver, at denne udvikling er positiv for både virksomheder og den enkelte borger. Også unge og seniorer bidrager til fremgangen.

Antallet af jobparate unge er faldet fra 136 i 2014 til 32 i 2024, og antallet af beskæftigede 65-årige er steget fra 236 til 439.

Trods fremgangen vil jobcentret fortsætte indsatsen for at hjælpe borgere i alle aldre ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/beskaeftigelsenihorsensharslaaetrekord
Kilde: Horsens Kommune